med Thai Smile Dental Holidays

 

Slik at du kan føle deg trygg på at du mottar beste kvalitets tannpleie.

Vi er nøye med utvalg av hvem vi velger å jobbe med.

  • Alle våre klinikker er ISO-sertifiserte
  • Internasjonalt anerkjente for standard i særklasse og erfarne tannlegespesialister
  • Gode garantier

Kroner, broer, porselen skallfasetter og fyllinger:  2 år

Proteser:  3 år

Implantater: 5 år

 

Denne garantien dekker tannbehandling, inkludert kostnader til eventuelle nødvendige materialer. Ditt ansvar er gjøre en oppfølgingssjekk etter 6 mnd., enten ved en av våre tannklinikker eller ditt lokale tannlegekontor.

 

Garantien gjelder ikke:

  • Dersom pasienten ikke har fulgt tannlegens instruksjoner.
  • Dersom pasientens plager kommer av neglisjert tannstell.
  • Dersom pasienten ikke møter opp til pålagte etterkontroller.
  • Feil bruk av utstyr utlevert fra klinikken etter avsluttet behandling.
  • Negativ effekt på kjeven som en følge av sykdommer (f.eks. diabetes, epilepsy, ostoporose, bruk av cellegift, eller andre medisinske medikamenter).
  • Utforutsett rotfylling.
  • Skader som følge av ulykker, tobakk eller rusmisbruk.

 

Å påberope seg garantien må du kontakte våre klinikker umiddelbart.

Refusjon av utgifter til reise, opphold eller eventuell etterbehandling i Norge er ikke en del av garantien.

Kontakt oss for mer informasjon.